POZVÁNKA na shromáždění členů spolku

    Tímto svolávám pravidelné roční shromáždění členů spolku
   „Spolek Občané Satalic za udržení životního prostředí“

   KDY:              středa 12. 6. 2024 v 19:00
   KDE:               ZŠ Satalice (školní jídelna)

 Program shromáždění:
·               Schválení zprávy o činnosti spolku v uplynulém období (2023 – 2024)
   o      od 04/2023 – účast v přípravné skupině k výstavbě Skanska
   o      od 09/2023 – výstavba ŘRD v ul. Za Školkou
   o      12/2023 – vyjádření připomínek k dálnici D0 520
   o      01/2024 – účast na veřejném projednání D0 520
   o      od 02/2024 – projednávání BZ Flaga pro další období
·               Schválení zprávy o hospodaření s prostředky spolku
·               Schválení obsazení členů výkonného výboru spolku
·               Schválení výše členských příspěvků pro příští období
·               Stanovení hlavních úkolů a cílů spolku pro příští období

Účast členů spolku důležitá, abychom byli usnášeníschopní!
Plná moc

 

 

Přejít nahoru